Kniha Za hroby se lvy - online prodejV případě, že by Vám formulář nefungoval, nás - prosíme - informujte skrze tento odkaz!
(Tento formulář není internetovým obchodem, jde pouze o prostředek komfortní formy kontaktu s přáním koupě naší knihy.)

Popis knihy

„ZA HROBY SE LVY – z Jindřichova Hradce po kontinentální Evropě“. Kniha o 296 stranách shrnuje terénní poznatky ze šesti zahraničních expedic Klubu historie letectví v Jindřichově Hradci po Belgii, Francii, Nizozemsku, Polsku, Německu, Maďarsku a Slovensku. Texty mají pět částí. Po úvodu a stručném souhrnu 20 let činnosti našeho klubu navazuje rozsáhlá kapitola 110 stran dokumentů o osudech a hrobech čs. letců v jednotlivých výše uvedených státec. Na následujících 102 stranách najdete příběhy klubu z jednotlivých zahraničních expedic, včetně textů o čs. letcích a navštívených vojenských lokalitách z I. a II. světové války (např. Verdun, Arras, Piava či Invazní pláže v Normandii, Bastogne, Venlo, La Targette, Arnhem, ale také KT Osvětim, KT Majdanek, Hitlerovo Vlčí doupě u Mazurských jezer a mnoho dalších. V další části najdete na 8 stranách upravené texty dvou televizních reportáží, a to „Za hroby se lvy“ a „Setkání v nebi“ o čs. pilotce Julince Liškové, snoubence Václava Jíchy, žijící do 23. ledna 2010 v belgickém Bruselu. V závěru publikace je 35 stran fotografických příloh z let 1939 – 1945 (z osobního archivu a archivů řady čs. válečných letců).

V celobarevné publikaci s pevnou vazbou najdete více než tři sta fotografií z let 1922 – 2004 s převážně leteckou tématikou.

Publikace vznikla především jako vyjádření naší úcty ke všem čs. válečným letcům, kteří za naši svobodu bojovali na nejrůznějších frontách II. světové války. První zasáhli do bojů a jako poslední se směli vrátit do osvobozeného Československa. Je to vyjádření našich díků za to, že dnes žijeme ve svobodné České republice.

---

Na listopad roku 2011 je připravován II. díl „ZA HROBY SE LVY – z Jindřichova Hradce po britských ostrovech“ (Anglie, Wales, Skotsko, Orknejské ostrovy). Právě prodejem knihy chceme získat podstatnou část finančního obnosu na vydání II. dílu, jinak nám publikace zůstane v rukopisu v šuplíku a osobně si myslím, že by to byla škoda. V II. dílu najdete především soupis a fotografické přílohy k jednotlivých padlým čs. letcům z let 1939 – 1945, dále řadu nových informací z našich terénních průzkumů ve Velké Británii, setkání s čs. válečnými letci a tamními letecko-historickými kluby.

Ohlasy


- Českobudějovický deník - 90 ze 100% - "Kniha Za hroby se lvy je unikát!"

- iDnes blog - "Kniha potěší mnoha dokumenty i vynikajícím obrazovým materiálem!"